Tarpininkų sąrašas. Susisiekite su mumis

Kredito tarpininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo raštu informuoti priežiūros instituciją apie dokumentų, duomenų ir arba informacijos, pateiktos pagal šį straipsnį, išskyrus informaciją, nurodytą šio įstatymo 31 straipsnyje, pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai paaiškėja. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu asmuo: neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų; nepateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir arba informacijos, priežiūros institucijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, reikalingus sprendimui priimti, per priežiūros institucijos nurodytą terminą.

Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas?

akcijų pasirinkimo spraga kanada

Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai: nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas; priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Tokie tarpininkai turi būti įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą.

Vartojimo kredito tarpininkų veiklą reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas. Ką reiškia narystė kredito unijoje?

akcijų pasirinkimo sandorių prekyba pietų afrikoje

Taip pat nariai turi teisę balsuoti visuotiniuose kredito unijos narių susirinkimuose ir tarpininkų sąrašas dalyvauti kredito unijos valdyme. Dalyvavimas kredito unijos valdyme yra nario teisė, bet ne pareiga.

Bendrai, kredito unijos nariai neprisiima jokios rizikos, susijusios su kredito unijos veikla. Tačiau svarbu žinoti, kad kredito unijos veiklos nesėkmės atveju nariai rizikuoja prarasti turimus pajus.

  • Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas?
  • Paskolos Viešasis nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašas ir viešasis priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašas.
  • Ролики хорошо крутились, и стол набирал скорость.
  • Kadagio akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Если будет ошибка, мы попробуем снова, пока не добьемся успеха.
  • Įsteigtos kathy lien bollinger juostos

Kas yra centrinė kredito unija? Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų: Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus; Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja; Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.

cme fx parinkčių galiojimo laikas