Diversifikavimo strategija strateginiame valdyme ppt

Misijos teiginio paskirtis — pateikti visiems dalininkams glaustą informaciją, kokia yra organizacijos paskirtis ir veiklos kryptis. Vykstančios reikšmingos permainos ir išryškėjusios tendencijos yra vienas iš įmonės galimybių šaltinių. Tipinė SWOT analizės atlikimo procedūra: ӽ Informacijos iš visų funkcinių sričių surinkimas į informacijos rinkimą įtraukiami visi, net ir išoriniai suinteresuotieji.

Pagal R. GinevičiųProduktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis — sprendimų, susijusių su gamybos kitos pagrindinės veiklos programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia.

diversifikavimo strategija strateginiame valdyme ppt

Diversifikacijos rūšys 1. Susijusi gimininga. Susijusi su artimais produktais, kur X įmonė siekia išnaudoti marketinge, gamyboje, technologijoje ir kitose srityse sinergijos teikiamą naudą.

diversifikavimo strategija strateginiame valdyme ppt

Nesusijusi negimininga. Linkusi turėti ryšį su skirtingais produktais, kai įgijamos kitos įmonės, veikiančios kitose veiklose.

diversifikavimo strategija strateginiame valdyme ppt

Įmonės diversifikavimo galimybių ribos pagal R. Porterio strategijos Strateginis konkurencinis pranašumas Mažos išlaidos Klientų suvokiamas unikalumas Platus taikinys Visa rinka Strateginis taikinys Siauras taikinys Rinkos segmentas Pagrindinės būdingosios M.

Diferenciacija Vartotojo suvokta prid. Susikoncentravimas į diferenciaciją Suvokta prid. Pagrindinė įsigijimų problema Yra susijusi su naujos kompanijos gebėjimais integruotis į pagrindinės kompanijos veiklos sritis.

diversifikavimo strategija strateginiame valdyme ppt

Jungtinė plėtra Kai dvi ar daugiau organizacijų dalijasi ištekliais ir veikia tam, kad įgyvendintų bendrą strategiją.