Profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema

Jūs galite tiesiogiai kreiptis į darbdavį, kuris ir nustato pareigybės reikalavimus. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 14 grupių ir 40 pogrupių. Naujasis Lietuvos profesijų klasifikatorius remiasi keturiais plačiai apibūdinamais ISCO kvalifikacijos lygmenų apibrėžimais. Darbdaviai, darbuotojai ir dirbantys savininkai Profesijų klasifikatoriuje darbuotojai neskirstomi į darbdavius ir darbuotojus, nes toks skirtumas rodo užimtumo statusą, bet ne atliekamo darbo užduotis ir pareigas. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi kompetentingai antrojo lygmens profesijų užduotims atlikti, paprastai įgyjami baigus pagrindinį mokymą ISCED 2 lygmuo.

Trečiojoje valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas Trečiojoje valstybėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas yra taikomas, jei: esate trečiosios valstybės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečioje valstybėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija; esate valstybės narės pilietis, savo profesinę kvalifikaciją įgijęs trečiojoje valstybėje ir norite dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Jūsų turimą profesiją, kuri Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama profesija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo  sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo farmakotechniko profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus m. T 1. Dokumentų pateikimas Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai ar paštu adresu A.

Pagrindinis Verslauk Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Procedūra ir reikalaujami dokumentai Jei profesija pagal kurią ketinate dirbti Lietuvoje yra reglamentuojama ir jos rengimo reikalavimai nėra suvienodinti ES ES minimalūs rengimo reikalavimai nustatyti tik 7 profesijoms: gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams, odontologams, vaistininkams, dvejetainis variantas su 24option, veterinarijos gydytojams Jūsų turima profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Bendrąja profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema.

Vadovaujantis Bendrąja profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Jūsų turimo rengimo dalykai bus lyginamas su atitinkamos profesijos rengimo reikalavimais Lietuvos Respublikoje. Lietuvos kompetentinga institucija, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi aplinkybes ir nustačiusi atitinkamus trūkumus, iš esmės skirtingus dalykus gali reikalauti, kad Jūs baigtumėte ne ilgesnį kaip trejų metų profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo priemonės kompensacinės priemonės.

Naujoji Lietuvos profesijų klasifikatoriaus struktūra parengta siekiant tiksliau adaptuoti atnaujintą šio tarptautinio profesijų klasifikatoriaus versiją ISCO, nes jis yra vienas iš tarptautinių darbo statistikos standartų, atspindintis bendras darbo pasaulio tendencijas bei tarptautinę profesijų klasifikatoriaus taikymo patirtį. Naujasis LPK paremtas panašiai apibūdinamų Lietuvos profesijų bei darbų analize ir atspindi nacionalinės darbo rinkos struktūrą.

Tam tikrais atvejais kompetentinga institucija gali taikyti abi kompensacines priemones. Ką daryti jei atvykstate iš valstybės narės kuri atitinkamos profesijos nereglamentuoja, o Lietuvoje ji yra reglamentuojama?

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema kaip naudotis įmonės akcijų pasirinkimo sandoriais

Jūs turėsi įrodyti, kad per pastaruosius dešimt metų vienus metus ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbote pagal tą profesiją savo kilmės valstybėje narėje ir turite vieną ar daugiau kompetenciją patvirtinančių dokumentų arba formalios kvalifikacijos įrodymų.

Ką daryti jei atvykstate iš valstybės, kuri profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema profesiją reglamentuoja, o Lietuvoje ji nereglamentuojama?

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema ichimoku debesų prekybos signalai

Tokiu atveju Jums profesinės kvalifikacijos pripažinimas nereikalingas. Jūs galite tiesiogiai kreiptis į darbdavį, kuris ir nustato pareigybės reikalavimus.

Dėl Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimo prašome kreiptis į atitinkamą kompetentingą institucijąkuri pateiks paraiškos pripažinti Jūsų profesinę kvalifikaciją formą bei išsamų reikalingų pateikti dokumentų sąrašą.

Paraišką ir reikalingus dokumentus galite pateikti kompetentingai institucijai tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Terminai Sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priimamas per 3 mėnesius nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Pagrindinis Verslauk Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Procedūra ir reikalaujami dokumentai Jei profesija pagal kurią ketinate dirbti Lietuvoje yra reglamentuojama ir jos rengimo reikalavimai nėra suvienodinti ES ES minimalūs rengimo reikalavimai nustatyti tik 7 profesijoms: gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams, odontologams, vaistininkams, architektams, veterinarijos gydytojams Jūsų turima profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Bendrąja profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema. Vadovaujantis Bendrąja profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema Jūsų turimo rengimo dalykai bus lyginamas su atitinkamos profesijos rengimo reikalavimais Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos kompetentinga institucija per 1 mėnesį nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos patvirtins, kad gavo Jūsų paraišką ir praneš apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Kompetentinga institucija gali nustatyti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio, nuo pranešimo išsiuntimo dienos, terminą trūkumams pašalinti. Patvirtintos kopijos ir vertimai Kartu su paraiška turėsite pateikti ir dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir arba vertimo biuro antspaudu.

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema alfa pasirinkimo sandorių apžvalga

Dėl informacijos apie pateikiamų dokumentų patvirtintas kopijas notaro ar atitinkamos institucijos prašome kreiptis į atitinkamas kompetentingas institucijas.